„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wspieramy aktywność kulturalną mieszkańców naszego obszaru

15 maja 2020

Zakończyła się realizacja kolejnego grantu. W ramach zadania Stowarzyszenie Wysokie nad Łabuńką zorganizowało cykl międzypokoleniowych warsztatów rękodzieła artystycznego. Przeprowadzone w terminie od września do grudnia 2019r. warsztaty swoją tematyką nawiązywały do tradycji kulturowych Zamojszczyzny i Roztocza. Realizacja zadania przyczyniła się do pobudzenia aktywności kulturalnej mieszkańców i integracji międzypokoleniowej, która jest ważnym elementem wzmocnienia kapitału społecznego obszaru LGD.
Podsumowaniem projektu jest publikacja Poradnik rękodzielnika, prezentująca różne techniki wykorzystywane podczas warsztatów.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content