„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Promocja turystyczna obszaru LGD „Nasze Roztocze”

10 lipca 2020

W dniu 09.07.2020r. podpisaliśmy umowy z grantobiorcami, którzy będą realizować zadania w ramach projektu grantowego pt. „Wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru LGD Nasze Roztocze poprzez promocję produktów i ofert turystycznych”. Łączna wartość dofinansowania to 224 647,00 zł. W ramach projektu grantowego wybraliśmy do realizacji 7 zadań
1. Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród „Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Krasnobród poprzez wydanie publikacji promocyjnych”, zadanie obejmuje wydanie publikacji promocyjnych – albumu, foldera i mapy turystycznej, kwota grantu 44 920,00 zł;
2. Stowarzyszenie ET CETERA „Promocja produktów turystycznych gminy Zwierzyniec” zadanie obejmuje wydanie foldera promocyjnego, kwota grantu 11 870,00 zł,
3. Stowarzyszenie Wysokie nad Łabuńką „Dawne życie roztoczańskiej wsi - wydanie albumu promującego Regionalną Izbę Pamięci w Wysokiem”, kwota grantu 27 531,00 zł,
4. Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Korczakowskie „Przygotowanie i wydanie folderów promujących Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie oraz Krasnobród”, kwota grantu 18 553,00 zł,
5. Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie „Promocja turystyczna gminy Szczebrzeszyn poprzez wydanie materiałów drukowanych”, zadanie obejmuje wydanie albumu, foldera, mapy turystycznej oraz ulotek promocyjnych, kwota grantu 40 372,00 zł,
6. Stowarzyszenie Razem dla Gminy Adamów „Promocja obszaru LGD Nasze Roztocze, w tym produktów lokalnych poprzez wydanie publikacji turystycznych oraz zakup materiałów promocyjnych”, w ramach zadania zaplanowano wydanie albumu promocyjnego, foldera oraz materiałów promujących atrakcje turystyczne gminy Adamów, kwota grantu 42 470,00 zł,
7. Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa „Wymarzone miejsce aktywnego wypoczynku – Józefów i Roztocze Środkowe”, zadanie obejmuje wydanie foldera promocyjnego oraz utworzenie aplikacji internetowej, kwota grantu 38 931,00 zł.

Planowane do realizacji zadania umożliwią turystom i mieszkańcom gmin członkowskich LGD Nasze Roztocze poznanie potencjału oraz najważniejszych ofert i produktów turystycznych naszego obszaru.

Wszystkim grantobiorcom gratulujemy i życzymy powodzenia i wytrwałości w realizacji projektów :)

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content