„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD Nasze Roztocze poprzez doposażenie obiektów infrastruktury społecznej

10 lipca 2020

Celem realizacji przez LGD kolejnego projektu grantowego jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju kapitału społecznego obszaru. Poprawa standardu prowadząca do udostępnienia nowych funkcjonalności obiektów, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i mieszkańcy stanowi ważny element dla rozwoju społeczności lokalnych. W ramach projektu grantowego planowana jest realizacja 6 zadań, którym przyznaliśmy łącznie 269 999,00 zł dofinansowania
1. Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców gminy Krasnobród poprzez wyposażenie i modernizację sali warsztatowej złożone przez Koło Gospodyń Wiejskich Krasnobród, zadanie obejmuje modernizację i doposażenie pomieszczeń będących siedzibą KGW tj. sali warsztatowej, pomieszczenia kuchennego oraz holu w meble, sprzęt AGD i RTV oraz naczynia kuchenne, wartość grantu 45 000,00 zł,
2. Doposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Potoczku złożone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Potoczku, zadanie obejmuje modernizację i doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej tj. sali głównej oraz pomieszczenia kuchennego w meble, sprzęt AGD oraz naczynia kuchenne, wartość grantu 45 000,00 zł,
3. Utworzenie świetlicy środowiskowej dla mieszkańców Bodaczowa złożone przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bodaczowie, zadanie obejmuje modernizację sali głównej obecnej remizy OSP i zakup piłkarzyków oraz doposażenie pomieszczenia kuchennego w sprzęt AGD, wartość grantu 45 000,00 zł,
4. Utworzenie siłowni w świetlicy wiejskiej w Obroczy złożone przez Gminę Zwierzyniec, zadanie obejmuje modernizację pomieszczenia oraz zakup i montaż roweru magnetycznego, bieżni treningowej, orbiterka i atlasu do ćwiczeń oraz nagrzewnicy elektrycznej, wartość grantu 44 999,00 zł,
5. Doposażenie obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD złożone przez Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie Podaj Dłoń, zadanie obejmuje modernizacje oraz doposażenie pomieszczeń w urządzenia do sportów towarzyskich - piłkarzyki, cymbergaj, automaty do gier w koszykówkę, kręgle i rzutki, wartość grantu 45 000,00 zł,
6. Przystanek Jatutów - Lokalne Centrum Spotkań złożone przez Koło Gospodyń Wiejskich Jatutów, zadanie obejmuje modernizację pomieszczenia kuchennego, szatni i sali głównej w budynku świetlicy oraz montaż mebli i sprzętu AGD w pomieszczeniu kuchennym, wartość grantu 45 000,00 zł

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content