„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”

18 września 2020

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, które odbędzie się w dniu 25 września 2020r. o godz. 13.00 w świetlicy wiejskiej w Mokrem, Mokre 116, 22-400 Zamość .

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD
„Nasze Roztocze”
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2019r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za 2019r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2019r.
8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2019r.
9. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia w 2020r.
10. Sprawy różne
11. Zamknięcie zebrania

Prezes Zarządu
Małgorzata Kwaśniak

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content