„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Promocja walorów i atrakcji turystycznych Szczebrzeszyna

17 grudnia 2020

Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie zrealizował grant pt. „Promocja turystyczna gminy Szczebrzeszyn poprzez wydanie materiałów drukowanych”. W ramach zadania opracowano i wydano 4 publikacje promocyjne: album, folder, mapę turystyczną oraz ulotki. Publikacje promują produkty turystyczne i kulturowe gminy Szczebrzeszyn takie jak: szlaki piesze i rowerowe, wąwozy lessowe, pomniki chrząszcza, zabytkowe obiekty i muzea oraz galerie sztuki. Grant jest elementem realizowanego przez LGD Nasze Roztocze projektu grantowego dotyczącego wzmocnienia potencjału turystycznego obszaru LGD.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content