„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Świetlica wiejska w Potoczku

31 grudnia 2020

Ochotnicza Straż Pożarna w Potoczku z dofinansowaniem udzielonym przez LGD „Nasze Roztocze” zrealizowała grant dotyczący modernizacji i doposażenia świetlicy wiejskiej w Potoczku. W ramach zadania przeprowadzono remont pomieszczenia przeznaczonego na kuchnię, zamontowano meble, sprzęt AGD i zakupiono naczynia. Dodatkowo do sali świetlicowej zostały zakupione stoły oraz krzesła. Realizacja zadania przyczyniła się do pełnego wykorzystania budynku świetlicy jako miejsca spotkań mieszkańców i realizacji ciekawych inicjatyw. To kolejne zadanie, które przyczynia się do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju kapitału społecznego obszaru LGD „Nasze Roztocze”

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content