„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt współpracy Rozwój Aktywności Mieszkańców w publikacji wydanej przez KSOW

29 stycznia 2021

W ostatnim kwartale 2020 roku Jednostka Centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała „Konkurs na projekty współpracy” dla lokalnych grup działania, którego celem było wyróżnienie przykładów inicjatyw służących rozwojowi lokalnych społeczności i regionów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Do konkursu zgłoszony został zrealizowany przez LGD „Nasze Roztocze” w partnerstwie z LGD „Ziemia Zamojska” projekt współpracy pn. „Rozwój Aktywności Mieszkańców” dotyczący rozbudowy infrastruktury oraz promocji zasobów lokalnych obszaru.

W ramach projektu powstało m.in. 12 miejsc wypoczynku i integracji mieszkańców obszaru partnerskich LGD oraz 13 samoobsługowych stacji naprawy rowerów, wydano wspólną kolorowankę promującą dziedzictwo regionu Zamojszczyzny i Roztocza, wydano edukacyjną przygodową grę planszową promującą obszar LGD "Nasze Roztocze" oraz informator turystyczny promujący obszar LGD "Ziemia Zamojska". Nasz wspólny projekt został zaprezentowany w publikacji „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie”, będącej efektem konkursu. Publikacja zawiera opis 32 projektów, ukazujących różne działania przyczyniające się do rozwoju obszarów wiejskich. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej na portalu KSOW pod linkiem: http://ksow.pl/aktualnosc/razem-lepiej-ciekawiej-trzydziesci-dwie-opowiesci-o-wspolnocie-poznaj-najnowsza-publikacje-ksow

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content