„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Świetlica środowiskowa w Bodaczowie

29 stycznia 2021

W miejscowości Bodaczów na terenie Gminy Szczebrzeszyn powstała świetlica środowiskowa. Jest to efekt projektu grantowego związanego z doposażeniem obiektów służących wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD „Nasze Roztocze”. W ramach zadania wykonano remont podłogi w sali świetlicowej, zakupiono piłkarzyki , a także sprzęt AGD do zaplecza kuchennego. Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia mieszkańcom miejsca do wspólnego spędzania czasu wolnego i organizacji ciekawych inicjatyw. Dzięki doposażeniu w świetlicy odbyły się już m.in. warsztaty kulinarne przeprowadzone przez Panie z miejscowego KGW, których tematem przewodnim była kuchnia tradycyjna. Grant został zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Bodaczowie z dofinansowaniem udzielonym przez LGD „Nasze Roztocze”.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content