„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja dla beneficjentów projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

8 lutego 2021


Informujemy o możliwości aneksowania umów o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym zmiany wprowadzone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U.2019 poz. 664 ze zm.).
Z możliwości aneksowania mogą skorzystać zarówno beneficjenci obecnie realizujący projekty jak i beneficjenci, którzy rozliczyli już projekty i podlegają zobowiązaniom w okresie trwałości.
Wniosek o zmianę umowy o przyznaniu pomocy należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Należy jednak pamiętać, że:

  • jeżeli wnioskowana zmiana dotyczy zakresu, który mógłby wpływać na uzyskaną ocenę punktową przyznaną przez LGD, do wniosku o zmianę powinna być dołączona pozytywna opinia Rady LGD,
  • wnioskowana zmiana powinna zapewniać spełnienie minimum punktowego dla projektu, warunkującego wybór projektu do dofinansowania.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content