„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

25 czerwca 2021

W dniu 23.06.2021r. w sali konferencyjnej Krasnobrodzkiego Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”. Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Dodatkowo wprowadzono zmiany we wdrażanej przez LGD Strategii dotyczące wydłużenia okresu realizacji projektów oraz wprowadzenia dodatkowych środków z przeznaczeniem na projekty z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kultury i turystyki. Mamy nadzieję, że już jesienią ogłosimy kolejne nabory wniosków.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content