„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakończenie naborów wniosków

6 lipca 2021

Informujemy, że 5 lipca 2021 roku zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zakończonych naborów:

  • 1/2021 dla projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia 1.1.3 Rozwój infrastruktury na rzecz lokalnej działalności kulturalnej do Biura LGD wpłynęło 5 wniosków o przyznanie pomocy,
  • 2/2021 dla projektów z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie zakładania działalności gospodarczej na obszarze LGD do Biura LGD wpłynęło 11 wniosków o przyznanie pomocy,
  • 3/2021 dla projektów z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 Tworzenie nowych miejsc pracy do Biura LGD wpłynęło 8 wniosków o przyznanie pomocy, w tym 1 wniosek został wycofany.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content