„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Józefowski rajd rowerowy

14 października 2021

Rozliczyliśmy kolejny grant w ramach realizowanego przez LGD projektu grantowego dotyczącego promocji zdrowego stylu życia oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców naszego obszaru. W ramach zadania Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” zorganizowało dwudniowy rajd rowerowy roztoczańskimi trasami rowerowymi. Uczestnicy rajdu pokonali łącznie prawie 120 km odwiedzając najbardziej atrakcyjne miejsca na Roztoczu Środkowym - Borowe Młyny, Rudę Różaniecką, Rezerwat Nad Tanwią, Czartowe Pole, Górecko Kościelne, Ośrodek Edukacyjno – Muzealny RPN, Floriankę oraz miejsca pamięci narodowej. Każdy uczestnik rajdu otrzymał okolicznościową koszulkę, przewodniki i foldery turystyczne oraz mapę z przebiegiem rajdu. Na zakończenie odbył się konkurs wiedzy o Roztoczu, którego laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Uczestnictwo w rajdzie pozwoliło na popularyzację aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promocję walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszaru LGD Nasze Roztocze. Kwota dofinansowania 23 754,00 zł stanowiła 95% wartości kosztów całkowitych projektu.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content