„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Brak zgłoszeń na operacje własne planowane do realizacji przez LGD „Nasze Roztocze”

16 grudnia 2021

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze" o planowanych do realizacji operacji własnych w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tzn.:

  • w odpowiedzi na Informację o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW opublikowaną na stronie internetowej LGD w dniu 15.11.2021.,
  • w odpowiedzi na Informację o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2021/OW opublikowaną na stronie internetowej LGD w dniu 15.11.2021r.,
    We wskazanym terminie do Biura LGD nie wpłynęły zgłoszenia podmiotów innych niż LGD, którzy chcieliby realizować operację odpowiadającą zakresowi planowanych przez LGD operacji własnych.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content