„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rajd rowerowy „Na skraju Roztocza”

2 sierpnia 2022

W sobotę 30 lipca ponad 50 osobowa grupa rowerzystów wzięła udział w rajdzie rowerowym „Na skraju Roztocza” trasą rowerową gminy Zamość. Rajd rozpoczął się przy Centrum Geoturystycznym w Lipsku Polesiu, a jego trasa prowadziła przez tereny o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Uczestnicy rajdu przejechali przez miejscowości: Wólka Wieprzecka, Skaraszów, Wychody, Mokre, Skokówka oraz Biała Góra odwiedzając po drodze ciekawe i atrakcyjne turystycznie miejsca, których historię przybliżał przewodnik turystyki rowerowej. Po ukończonym rajdzie na wszystkich uczestników czekał poczęstunek i konkurs krajoznawczy. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za mile spędzony dzień i aktywne uczestnictwo. Rajd rowerowy był elementem operacji własnej pt. „Aktywnie na Naszym Roztoczu” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content