„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak promować Roztocze?

9 września 2022

Roztocze jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych regionów w Polsce, urokliwe lasy, miejscowości turystyczne oraz wszechobecna natura pozwalają śmiało stwierdzić, że tereny na których żyjemy są warte odwiedzenia oraz pozostania tu na dłużej.

Forum Samorządowe Zamojszczyzny, jako stowarzyszenie którego jednym z głównych celów jest promowanie Ziemi Zamojskiej i Województwa Lubelskiego oraz umacnianie więzi z lokalną historią, kulturą i tradycją, wychodząc naprzeciw potrzebom promocyjnym Roztocza, zorganizowało 26 sierpnia w Lipsku Polesiu Konferencję ,,Uczymy Promować Roztocze”. W konferencji udział wzięło blisko 50 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz różnych organizacji. Podczas rozmów, wykładu oraz prezentacji lokalnych wystawców, padło wiele trafnych uwag dotyczących bardziej efektywnej promocji naszego regionu.

Jednym z podstawowych wyzwań dla organizacji chcących promować Roztocze jest, zwiększenie zasięgu swojego działania. Promocja Roztocza jest szczególnie potrzebna wśród osób, które nigdy nie słyszały o naszym regionie oraz jego walorach. Dla jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń, dużym wyzwaniem jest wychodzenie ze swoją ofertą turystyczną poza teren naszego powiatu lub nawet województwa, jednak taka forma marketingu terytorialnego, jest jak najbardziej skuteczna oraz pozwala na przyciągnięcie dużego grona turystów. Spora część osób mieszkających w dużych miastach, pragnie spędzić wakacje zgodnie z ideą slowlive, a zatem nie oczekuje dużej mocy atrakcji a spokojnej okolicy, pozwalającej na kontakt z przyrodą oraz zwolnienie codziennego, dość intensywnego trybu życia.

Kolejnym aspektem, dość mocno zaznaczonym w trakcie wykładu ,,Promocja regionu-cel, fundraising, produkt, sukces!” prowadzonego przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, było zaznaczenie jak wielką rolę zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego oraz całego Roztocza pełni określenie adresatów stylu promocji regionu. Mieszkańcy, turyści, inwestorzy czy zewnętrzne organizacje to tylko kilka z grup, dla których promocja powinna być realizowana w całkowicie inny sposób. To w jaki sposób dana organizacja będzie promowała Roztocze, bardzo często przyczynia się do utrwalenia oraz przekazywania obrazu naszego regionu przez kolejne osoby.

Organizacjami, których funkcjonowanie docenili wszyscy uczestnicy konferencji były Lokalne Grupy Działania. Są one wyjątkową formą stowarzyszeń. To partnerstwa zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych, przedsiębiorców jak i osoby działające oddolnie na rzecz lokalnych społeczności. LGD opracowują Lokalne Strategie Rozwoju, w oparciu o które ustalane są priorytety w rozwoju danego obszaru wiejskiego. Ich działanie skierowane jest nie tylko na rozwój turystyki i promocję Roztocza, ale także na rozwój przedsiębiorczości. Bardzo często, to właśnie dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu za pośrednictwem LGD, przedsiębiorcy otrzymują szansę na podjęcie i rozwój działalności w obszarze turystyki. Organizowane przez LGD konkursy pozwalają także na pozyskiwanie dotacji na rozwój mniejszych organizacji pozarządowych. Ze wsparciem finansowym udzielonym przez LGD powstają publikacje promocyjne, organizowane są wydarzenia promujące aktywny wypoczynek, poprawia się infrastruktura turystyczna regionu. Działania podejmowane przez LGD są istotnym elementem efektywnej promocji Roztocza. O już zrealizowanych programach w czasie konferencji mówili przedstawiciele LGD Nasze Roztocze oraz LGD Ziemia Zamojska.

Podczas konferencji jej uczestnicy słusznie zauważyli, że na przestrzeni lat zmienił się portret przeciętnego turysty odwiedzającego Roztocze. Nie jest to już osoba, która przebywa ciągle w jednej lokalizacji, i odwiedza tereny bezpośrednio z nim sąsiadujące. Obecnie turyści po upatrzeniu sobie bazy noclegowej, są bardzo mobilni, przemierzają oni całe Roztocze oraz poszukują najbardziej atrakcyjnych terenów pełnych atrakcji. Jest to duże wyzwanie dla wszystkich organizacji, ponieważ nie mamy już do czynienia z zapewnieniem bazy turystycznej wyłącznie na terenie jednej gminy, ale całym Roztoczu, to w jaki sposób turysta zobaczy na własne oczy nasz region, zadecyduje w przyszłości tym czy tutaj powróci.

Moda na Roztocze, już niedługo osiągnie swój złoty wiek, ponieważ regularnie ilość turystów przybywających na Zamojszczyznę oraz Roztocze rośnie. Napawa to optymizmem a zarazem jest dużym wyzwaniem dla nas wszystkich, zarówno samorządy terytorialne, stowarzyszenia jak i osoby nigdzie nie zrzeszone a działające na rzecz lokalnej społeczności  powinny dbać, o prawidłową promocję Roztocza. To w jaki sposób my sami będziemy mówić o naszym regionie, zadecyduje o tym jak będą mówić o nim inni.

Forum Samorządowe Zamojszczyzny

„Sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności

– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030. Operatorem zadania jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze”

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content