„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs dla aktywnych organizacji pozarządowych

16 listopada 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe) mające siedzibę na obszarze LGD „Nasze Roztocze” tj. na terenie gmin Adamów, Krasnobród, Józefów, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec do udziału w Konkursie małych dotacji LGD Nasze Roztocze.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie wniosku o dofinansowanie. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek, w którym opisuje planowane do realizacji działania na rzecz społeczności lokalnej. Zgodnie z regulaminem konkursu wspierane będą jedynie projekty realizowane wyłącznie na obszarze gmin członkowskich LGD „Nasze Roztocze” i na rzecz mieszkańców tego obszaru.

Wnioski należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pok. 218, II piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 w terminie od 21.11.2022r. do 22.12.2022r. O terminowości złożenia projektu decyduje data wpływu do Biura LGD.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content