„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozstrzygnięcie Konkursu małych dotacji Lokalnej Grupy Działania Nasze Roztocze

16 stycznia 2023

W dniu 13.01.2023r. Komisja przeprowadziła ocenę wniosków złożonych w Konkursie małych dotacji Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”. Wszystkie złożone wnioski są poprawne pod względem formalnym i bardzo potrzebne z punktu widzenia rozwoju kapitału społecznego obszaru LGD „Nasze Roztocze”. Zaplanowane w projektach inicjatywy służą aktywizacji mieszkańców i mają pozytywny wpływ na wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz społeczności lokalnej. Po dodatkowych konsultacjach z członkami Zarządu LGD „Nasze Roztocze” pula środków przeznaczonych na konkurs została zwiększona do kwoty 62 749,50 zł, aby możliwe było przyznanie dotacji wszystkim 33 projektom złożonym w konkursie. Umowy o dofinansowanie zostaną podpisane w pierwszym tygodniu lutego 2023r.

Lista dofinansowanych projektów

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content