„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolejne środki finansowe od LGD na wsparcie inicjatyw lokalnych

6 lutego 2023

W dniu 03.02.2023r. w sali konferencyjnej Krasnobrodzkiego Domu Kultury podpisaliśmy umowy o dofinansowanie z kolejnymi organizacjami pozarządowymi, które otrzymają od nas wsparcie finansowe na realizację projektów. Pula środków przeznaczona na konkurs wyniosła 62 749,50 zł. Decyzje te umożliwiły wsparcie aż 33 inicjatyw lokalnych w ramach Konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze.

W dniu 03.02.2023r. umowy podpisały:

 1. Stowarzyszenie Mieszkańców „Nasz Podklasztor” - organizacja IV Rodzinnego Pikniku Osiedlowego
 2. Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne - wydanie publikacji promującej walory turystyczne Krasnobrodu i okolic
 3. Stowarzyszenie „Klub 50 Plus” - wyjazd studyjny na obszar LGD dla aktywnych seniorów z terenu Gminy Krasnobród
 4. Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębinki” w Stanisławowie - organizacja warsztatów krawieckich
 5. Stowarzyszenie Maestria – Edukacja i Rozwój - Krasnobrodzkie Forum Organizacji Pozarządowych
 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Husińskiej – organizacja warsztatów carvingu
 2. Koło Gospodyń Wiejskich Zielone – integracyjny wyjazd na Roztocze
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” - organizacja rajdu pieszego trasą Nordic Walking połączonego ze wspólnym sprzątaniem trasy
 4. Stowarzyszenie Artystyczne „Krasnobrodzki Gospel” – profesjonalne warsztaty wokalne
 5. Stowarzyszenie Kulturalno – Naukowe „Do źródeł” - warsztaty mydlarskie dla przedszkolaków
 6. Klub sportowy „Orin – Stihl” Jacnia - zakup wyposażenia do przygotowania wydarzeń i organizacji rozgrywek sportowych

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content