„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki oceny wniosków

6 lutego 2023

W dniach 12.01.2023r. i 30.01.2023r. odbyło się XIII Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 4/2022, Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 5/2022 oraz Podejmowania działalności gospodarczej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 6/2022.

Poniżej zamieszczono listy wniosków zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania dla poszczególnych naborów oraz Protokół z Posiedzenia Rady i Formularz protestu.

Listy wniosków dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w ramach naboru 4/2022

Lista operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej złożonych w odpowiedzi na nabór 4/2022

Lista operacji wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej złożonych w odpowiedzi na nabór 4/2022

Listy wniosków dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach naboru 5/2022

Lista operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór 5/2022

Lista operacji wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór 5/2022

Listy wniosków dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach naboru 6/2022

Lista operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej złożonych w odpowiedzi na nabór 6/2022

Lista operacji wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej złożonych w odpowiedzi na nabór 6/2022

Protokół z XIII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

Formularz Protestu

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content