„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyniki oceny wniosków

20 listopada 2023

W dniu 15.11.2023r. odbyło się XIV Posiedzenie Rady LGD „Nasze Roztocze” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania projektów z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2023 oraz operacji własnych LGD złożonych w odpowiedzi na nabory nr1/2023/OW i 2/2023/OW dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Poniżej zamieszczono listy wniosków zgodnych z LSR oraz wybranych do dofinansowania dla poszczególnych naborów oraz Protokół z Posiedzenia Rady.

Listy wniosków dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach naboru 1/2023

Lista operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór 1/2023

Lista operacji wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej złożonych w odpowiedzi na nabór 1/2023 

Listy wniosków dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  w ramach naboru 1/2023/OW

Lista operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych złożonych w odpowiedzi na nabór 1/2023/OW

Lista operacji wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych złożonych w odpowiedzi na nabór 1/2023/OW

Listy wniosków dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  w ramach naboru 1/2023/OW

Lista operacji zgodnych z LSR dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych złożonych w odpowiedzi na nabór 2/2023/OW

Lista operacji wybranych do dofinansowania dla zakresu tematycznego Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych złożonych w odpowiedzi na nabór 2/2023/OW

Protokół z XIV Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content