„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podsumowaliśmy 2023 rok

19 marca 2024

W dniu 18.03.2023r. w sali konferencyjnej przy restauracji Luneta odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze”. W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele gmin członkowskich, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańcy naszego obszaru. Podczas zebrania zatwierdziliśmy sprawozdanie finansowe i merytoryczne z pracy Zarządu i Rady Stowarzyszenia w 2023 roku. W związku z upływem kadencji władz, wybraliśmy członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady naszego Stowarzyszenia na następne 4 lata. Była to także doskonała okazja do podziękowania wszystkim za współpracę i zaangażowanie w przygotowanie Strategii na lata 2023 - 2027. Nasze wspólne starania zakończyły się podpisaniem umowy ramowej na nowy okres programowania i jest to nasz największy sukces 2023 roku.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content