„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warsztaty ekologiczne „Eko-ogrody”

12 kwietnia 2024

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru do udziału w bezpłatnych warsztatach projektowania „Eko-ogrodów” w ramach operacji własnej pt. „Eko-logiczna społeczność LGD Nasze Roztocze”. Podczas warsztatów zostaną omówione  zasady projektowania Eko - ogrodów z uwzględnieniem m.in. warunków naturalnych, układu funkcjonalno – przestrzennego działki, wymagań klimatycznych, pielęgnacyjnych i glebowych, doboru materiału siewnego a także stereotypy i błędy w stosowaniu niektórych gatunków roślin

Uczestnikami warsztatów mogą być pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD „Nasze Roztocze” tj. mieszkańcy gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec. Przewidywana liczba uczestników każdego warsztatu to 20 osób.

Rekrutacja uczestników jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej - aby zapisać się na warsztat należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym warsztacie.

Terminy zgłoszeń określone zostały w poniższym harmonogramie.

Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

TerminGodzinaGminaMiejsceTermin zgłoszeniaLink do formularza zgłoszeniowego
17.04.202416.30ZwierzyniecCentrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu16.04.2024Rekrutacja Gmina Zwierzyniec
18.04.202416.30JózefówMiejska Biblioteka Publiczna w Józefowie17.04.2024Rekrutacja Gmina Józefów
19.04.202416.30KrasnobródKrasnobrodzki Dom Kultury18.04.2024Rekrutacja Gmina Krasnobród
22.04.202417.00ZamośćŚwietlica wiejska w Pniówku19.04.2024Rekrutacja Gmina Zamość
24.04.202416.30AdamówŚwietlica wiejska w Adamowie23.04.2024Rekrutacja Gmina Adamów
25.04.202416.30SzczebrzeszynCentrum Muzealno - Edukacyjne w Szczebrzeszynie24.04.2024Rekrutacja Gmina Szczebrzeszyn
26.04.202417:00ZamośćŚwietlica wiejska w Żdanówku25.04.2024Rekrutacja Gmina Zamość

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani mailowo lub telefonicznie. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które ze względu na wyczerpanie miejsc nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w warsztatach tworzą listę rezerwową.

Więcej informacji o zasadach rekrutacji w Regulaminie.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracowników Biura LGD.

Warsztaty ekologiczne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content