„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warsztaty ekologiczne „Eko-dom”

8 maja 2024

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru do udziału w bezpłatnych warsztatach „Eko-dom” w ramach operacji własnej pt. „Eko-logiczna społeczność LGD Nasze Roztocze”. Podczas warsztatów uczestnicy będą przygotowywać ekologiczne środki czystości do sprzątania domu.

Uczestnikami warsztatów mogą być pełnoletni mieszkańcy obszaru LGD „Nasze Roztocze” tj. mieszkańcy gmin Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec. Przewidywana liczba uczestników każdego warsztatu to 20 osób.

Rekrutacja uczestników jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej - aby zapisać się na warsztat należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym warsztacie.

Terminy zgłoszeń określone zostały w poniższym harmonogramie.

Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

TerminGodzinaGminaMiejsceTermin zgłoszeniaLink do formularza zgłoszeniowego
16.05.202410.00 – 13.00SzczebrzeszynCentrum Muzealno - Edukacyjne w Szczebrzeszynie15.05.2024Rekrutacja Gmina Szczebrzeszyn
16.05.202416.00 – 19.00ZwierzyniecCentrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu15.05.2024Rekrutacja Gmina Zwierzyniec
17.05.202410.00 – 13.00JózefówMiejska Biblioteka Publiczna w Józefowie16.05.2024Rekrutacja Gmina Józefów
17.05.202417.00 – 20.00ZamośćŚwietlica wiejska w Zawadzie16.05.2024Rekrutacja Gmina Zamość
22.05.202417.00 – 20.00ZamośćŚwietlica wiejska w Wychodach21.05.2024Rekrutacja Gmina Zamość
23.05.202416.00 – 19.00KrasnobródKrasnobrodzki Dom Kultury22.05.2024Rekrutacja Gmina Krasnobród
24.05.202410.00 – 13.00AdamówŚwietlica w Suchowoli B23.05.2024Rekrutacja Gmina Adamów

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani mailowo lub telefonicznie. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które ze względu na wyczerpanie miejsc nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w warsztatach tworzą listę rezerwową. Więcej informacji o zasadach rekrutacji w Regulaminie.

W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracowników Biura LGD.

Warsztaty ekologiczne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content