„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Budowa centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec

19 listopada 2014

Bene­fi­cjent: Gmina Zamość 
Koszty całkowite:  73 161,99 zł
Kwota dofi­nan­so­wania: 25 000,00 zł 

 

Celem pro­jektu jest rozwijanie aktywnej rekreacji i wypoczynku poprzez budowę i udostępnienie centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec.

W ramach ope­racji wybu­do­wano i wypo­sa­żono centrum rekreacji w miejscowości Sitaniec. Zakupiono urządzenia zabawowe dla dzieci - podwójna huś­tawka waha­dłowa, zjeżdżalnia dla najmłodszych typu „słoń”, bujak oraz auto na sprężynie, zestaw zabawowy „wieża”, huśtawka typu „ważka” i pia­skow­nica. Ponadto zakupiono stół do tenisa, stolik do gry w szachy i chińczyka, a dla dorosłych do ćwiczeń na świeżym powietrzu urządzenia typu orbiterek, wioślarz, wyciąg górny oraz ławka do ćwiczeń.

Reali­zacja projektu przy­czy­niła się do pod­nie­sienia jakości życia miesz­kańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” i uatrakcyjnienia form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content