„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Budowa oświetlenia boiska treningowego oraz instalacja wiat dla zawodników na stadionie w Krasnobrodzie

22 lipca 2015

Beneficjent: Gmina Krasnobród
Koszty całkowite: 66 278,64
Kwota dofinansowania: 25 000,00

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej obszaru LGD „Nasze Roztocze” poprzez budowę oświetlenia boiska treningowego oraz instalację wiat dla zawodników.

W ramach projektu na boisku treningowym w Krasnobrodzie zainstalowano dwie wiaty dla zawodników oraz wykonano oświetlenie boiska umożliwiające korzystanie z obiektu również w porze wieczorowej.

Realizacja projektu przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, wzrostu atrakcyjności miejscowości, jak również podniosła jakość życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content