„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Budowa placów zabaw na terenie Gminy Zamość

7 listopada 2012

Beneficjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 304 781,24 zł
Kwota dofinansowania: 198 650,00 zł

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie turystyki i rekreacji mieszkańców lokalnej społeczności poprzez budowę na terenie Gminy Zamość ogólnodostępnych placów zabaw.

W ramach operacji w miejscowościach: Płoskie, Sitaniec, Skokówka, Wólka Wieprzecka, Zawada, Żdanów wybudowano i wyposażono place zabaw dla dzieci. Powstałe place zabaw zostały wyposażone m.in. w huśtawki, piaskownice, bujaki na sprężynie oraz wieże z dachem. Poprzez realizację projektu dzieci z gminy Zamość oraz turyści mają stworzone lepsze warunki do zabawy i rekreacji.

Realizacja projektu przyczyniła się do zaspokajania potrzeb dzieci w zakresie rozwoju umiejętności ruchowych, a w konsekwencji do ich pozytywnego rozwoju emocjonalnego i zdolności percepcji.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content