„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Budowa placu zabaw w miejscowości Borowina Sitaniecka

20 listopada 2014

Beneficjent: Gmina Zamość
Koszty całkowite: 54 769,21 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

Celem projektu jest rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR przez budowę placu zabaw w miejscowości Borowina Sitaniecka.

W ramach reali­zacji ope­racji wybudowano i wyposażono plac zabaw dla dzieci. Zakupiono podwójną huśtawkę, zjeżdżalnię typu „słoń”, bujak oraz auto na sprężynach, piaskownicę, zestaw zabawowy „wieża” oraz podwójną huśtawkę typu „ważka”.

Realizowana operacja przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, wpłynęła na rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR przez co umożliwiła podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content