„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Budowa wieży widokowej na Górze Tartacznej w Zwierzyńcu

3 marca 2015

Bene­fi­cjent: Gmina Zwierzyniec
Koszty całkowite: 98 663,69
Kwota dofi­nan­so­wania: 25 000,00 zł

Celem pro­jektu jest zwiększenie atrakcyjności  turystycznej i promocji obszaru LGD „Nasze Roztocze” poprzez budowę wieży widokowej na Górze Tartacznej w Zwierzyńcu.

W ramach ope­racji przeprowadzono prace dotyczące utwardzenia gruntu oraz wybudowania drewnianej wieży widokowej o wysokości 14 metrów na której szczycie może przebywać maksymalnie 12 osób. Wieża wyposażona jest w dwie lunety do obserwowania panoramy Roztocza.

Budowa wieży widokowej na Górze Tartacznej w Zwierzyńcu wpły­nęła na pod­nie­sienie walorów tury­stycz­nych oraz przy­czy­niła się do wzrostu atrak­cyj­ności tury­stycznej obszaru LGD „Nasze Roztocze”.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content