„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Nasze Roztocze”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” tj. gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec do udziału w badaniu ankietowym. Badanie jest przeprowadzane w celu poznania Państwa opinii na temat warunków życia w swojej gminie. Ankieta ma charakter anonimowy a jej wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej i wykorzystywane do monitorowania realizacji Strategii.

Ankieta

Przedsiębiorco z obszaru LGD Nasze Roztocze ….

… zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która umożliwi ukierunkowanie i dostosowanie planowanego wsparcia dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Otrzymane informacje zostaną wykorzystane podczas opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

Ankieta

Konsultacje z seniorami

Za nami kolejne konsultacje dotyczące prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania Unii Europejskiej. Tym razem spotkaliśmy się z seniorami żeby poznać ich opinie na temat zagadnień społecznych, trudności z jakimi borykają się w codziennym życiu i pomysłami na ciekawe projekty. Pozyskane informacje posłużą nam do zaplanowania działań skierowanych do osób starszych. Wszystkim seniorom bardzo dziękujemy za pomoc.

(więcej…)

Spotkania z młodzieżą

W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję spotkać się z młodzieżą Zespołu Szkół w Krasnobrodzie oraz Szkoły Podstawowej w Suchowoli. To kolejny etap prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowania Unii Europejskiej. Chcieliśmy poznać potrzeby ludzi młodych oraz wspólnie zaplanować działania skierowane do tej grupy społecznej.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkół oraz uczniom za pomoc i zaangażowanie.

(więcej…)

Zaplanuj z nami rozwój obszaru Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”

Jeżeli jesteś młodym mieszkańcem naszego obszaru w wieku 12-25 lat i chciałbyś mieć wpływ na jego rozwój - wypełnij anonimową ankietę. Twoja opinia pomoże nam poznać potrzeby ludzi młodych, zaplanować odpowiednie działania i uwzględnić je w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Strategia to dokument, na podstawie którego będą wydatkowane unijne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Ankieta

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Stowarzyszenie LGD Nasze Roztocze rozpoczęło prace związane z przygotowaniem dokumentów pozwalających ubiegać się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 na realizację inicjatyw na obszarze gmin: Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże nam dobrze określić kierunki rozwoju
naszego obszaru.


Dziękujemy za pomoc.


Ankieta

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content