„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dawny Pałac Leszczyńskich i Fudakowskich w Krasnobrodzie

16 lipca 2016

Krasnobrodzki pałac, położony w dzielnicy Podzamek nieopodal zalewu, powstał przypuszczalnie w I połowie XVI wieku z inicjatywy rodu Firlejów, jako niewielki zamek obronny. W 1585 r. po śmierci Andrzeja Firleja, jego córka Anna – żona Andrzeja Leszczyńskiego odziedziczyła majątek. W XVII wieku Leszczyńscy przebudowali stary zamek na wygodną rezydencję pałacową. Później mieszkali tu m.in. Lipscy, Tarnowscy i Zamoyscy. Wielokrotnie remontowana i przebudowywana budowla zatraciła swój pierwotny charakter. Dawne założenie obronne jest już dziś zupełnie nieczytelne. Obecnie pałac cechuje styl klasycystyczny. Zachował się główny, piętrowy budynek pałacu, kryty łamanym dachem polskim, połączony kolumnową galerią z oficyną. Pałac otacza 2-hektarowy park urządzony w stylu angielskim. Całość wpisana jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie zespół pałacowo-parkowy zajmowany jest przez Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka.

Sanatorium w Krasnobrodzie powstałe w XIX w.  było pierwszym w Polsce sanatorium przeciwgruźliczym. Przyjeżdżali tu kuracjusze krajowi, jak i zagraniczni. Jednak z powodu złych połączeń komunikacyjnych sanatorium upadło. Po wojnie na nowo rozpoczęto działalność uzdrowiskową, tworząc w starym majątku dworskim najpierw sanatorium przeciwgruźlicze dla dzieci, a następnie sanatorium rehabilitacyjne. Od 1998 r. funkcjonuje tu Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka. Oprócz zabytkowego zespołu pałacowego zajmuje ono też nowe, wybudowane specjalnie w celach leczniczych budynki. Infrastruktura budynku obejmuje XVII-wieczną oficynę, w której mieści się obecnie budynek główny, XVI-wieczny budynek pałacu zajmowany przez Zespół Szkół przy Sanatorium, nowoczesny budynek pawilonu sanatoryjnego z bazą rehabilitacyjną i oddziałem dla dzieci, oraz budynek przychodni uzdrowiskowej z bazą rehabilitacyjną i oddziałem dla dorosłych. Leczenie w uzdrowisku Krasnobród obejmuje m.in.: schorzenia układu ruchu, schorzenia układu nerwowo-mięśniowego, schorzenia układu oddechowego oraz otyłość.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content