„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gotowanie Atrakcją Regionu

18 grudnia 2013

Tytuł projektu: Gotowanie Atrakcją Regionu 
Koszty całkowite projektu: 30 806,40 zł
Termin realizacji: styczeń – kwiecień 2013r.

Cel projektu: celem projektu współpracy jest kultywowanie tradycji kuchni regionalnej oraz aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego Zamojszczyzny i Roztocza.

Opis projektu: przedsięwzięcie zakłada zachowanie oraz promocję dziedzictwa kulinarnego Zamojszczyzny i Roztocza m.in. poprzez:

Tradycje kulinarne Zamojszczyzny i Roztocza

 

 

1. Opracowanie i druk przewodnika kulinarnego
Przewodnik zawiera zbiór przepisów zebranych podczas warsztatów kulinarnych. Został wydrukowany w nakładzie 10 000 sztuk i jest bezpłatnym materiałem promocyjnym. Publikacja dostępna jest dla mieszkańców oraz turystów.

2. Organizację warsztatów kulinarnych
Warsztaty zorganizowane zostały w 5 gminach należących do LGD „Nasze Roztocze” (Adamów, Józefów, Krasnobród, Zamość, Zwierzyniec) oraz w 7 gminach LGD „Ziemia Zamojska” (Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość). W programie każdego warsztatu znalazła się prezentacja dotycząca historii kulinarnej regionu. W warsztatach udział wzięło 180 osób, które pod okiem szefa kuchni przygotowywały po 3 tradycyjne potrawy z wykorzystaniem produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych, pochodzących z obszaru partnerskich LGD m.in. Oleju Świątecznego Roztoczańskiego oraz Miodów z Roztocza. W ramach promocji projektu każdy z uczestników otrzymał fartuch oraz torbę na zakupy z nadrukiem promocyjnym.

1 Warsztaty kulinarne w Krasnobrodzkim Domu Kultury
W dniu 19.02.2013r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyły się warsztaty kulinarne w ramach projektu współpracy „Gotowanie Atrakcją Regionu” realizowanego przez dwie lokalne grupy działania — LGD „Nasze Roztocze” będące liderem projektu oraz LGD „Ziemia Zamojska”. W warsztatach uczestniczyło 15 pań, które poznawały prze-pisy tradycyjnej kuchni Zamojszczyzny i Roztocza. Czytaj dalej »
2 Warsztaty kulinarne w Gminie Józefów
W dniu 20.02.2013r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie odbyły się warsztaty kuli-narne w ramach projektu współpracy „Gotowanie Atrakcją Regionu” realizowanego przez LGD „Nasze Roztocze” i LGD „Ziemia Zamojska”. Celem projektu jest kultywowanie tradycji kuchni regionalnej oraz aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzy-stania dziedzictwa kulinarnego Zamojszczyzny i Roztocza. Czytaj dalej »
3 Warsztaty kulinarne w Zwierzyńcu
W dniu 21.02.2013r. w Szkole Podstawowej w Wywłoczce odbyły się warsztaty kulinarne w ramach projektu współpracy „Gotowanie Atrakcją Regionu” realizowanego przez LGD „Nasze Roztocze” w partnerstwie z LGD „Ziemia Zamojska”. Tematem przewodnim warsz-tatów były tradycje kuchni regionalnej Zamojszczyzny i Roztocza. Czytaj dalej »
4 Warsztaty kulinarne w Adamowie
W dniu 22.02.2013r. w Świetlicy wiejskiej w Potoczku odbyły się kolejne warsztaty kulinarne w ramach projektu współpracy „Gotowanie atrakcją regionu” realizowanego przez LGD „Nasze Roztocze” i LGD „Ziemia Zamojska”. W warsztatach wzięło udział 15 kobiet, które pod czujnym okiem szefa kuchni Pana Adama Kota zgłębiały tajniki tradycyjnej kuchni regionalnej Zamojszczyzny i Roztocza. Czytaj dalej »
5 Warsztaty kulinarne w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem
W dniu 23.02.2013r. w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem na terenie gminy Zamość odbyły się warsztaty kulinarne w ramach projektu współpracy „Gotowanie Atrakcją Regionu”. Były to już ostatnie warsztaty realizowane na obszarze LGD „Nasze Roztocze”. Podczas wszystkich warsztatów udało się nam zebrać cenne przepisy potraw kuchni regionalnej, które znajdą się w opracowywanym przez nasze Stowarzyszenie przewodniku kulinarnym Zamojszczyzny i Roztocza. Czytaj dalej »
Lider projektu:
lgd
Partner projektu współpracy:
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestujących w obszary wiejskie
Działanie 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy”
jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content