„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

I/2012

24 sierpnia 2014

1. Termin naboru

15.02.2012 – 02.03.2012

 2. Kwota środków finansowych przeznaczonych na nabór:

Małe projekty - 600000,00 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej -470 566,00 zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 334 826,00 zł

 3. Zestawienie złożonych wniosków:

W terminie wskazanym w ogłoszeniu do Biura LGD wpłynęły 33 wnioski o dofinansowanie dla operacji Małe projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 625 014,65 zł. W zakresie działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie na kwotę 283 136,50 zł, dla operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wpłynęły także 3 projekty na wnioskowaną kwotę dofinansowania 434 000,00 zł.

Zestawienie złożonych wniosków – Małe projekty
Zestawienie złożonych wniosków – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Zestawienie złożonych wniosków – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 4. Decyzje Rady LGD:

Po zakończonej procedurze oceny  Rada LGD zdecydowała o wyborze do dofinansowania 3 wniosków ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 2 wnioskóww zakresie operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz  31 Małych Projektów. Jeden wniosek z zakresu Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz jeden Mały projekt znalazł się na liście rezerwowej. Jeden wnioskodawca wycofał swój wniosek.

Lista operacji wybranych do dofinansowania – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Lista operacji wybranych do dofinansowania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Lista operacji wybranych do dofinansowania – Małe projekty
Lista rezerwowa operacji wybranych do dofinansowania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Lista rezerwowa operacji wybranych do dofinansowania – Małe projekty

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content