„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

I Nabór wniosków w 2010 roku

29 listopada 2010


I Nabór wniosków w 2010 roku

1. Termin naboru: 01-26.02.2010r.
2. Alokacja na nabór:

„Odnowa i rozwój wsi” 2 000 000,00 zł
„Małe projekty” 320 768,00 zł

3. Złożone operacje i wnioskowana kwota pomocy:
Z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach I naboru wniosków w 2010r. do Biura LGD zostało złożonych 6 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 1 993 163,00 zł

Zestawienie złożonych wniosków „Odnowa i rozwój wsi”

Z zakresu działania „Małe projekty” w ramach I naboru wniosków w 2010 r. do Biura LGD zostało złożonych 19 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 409 949,00 zł

Zestawienie złożonych wniosków „Małe projekty”

4. Decyzje Rady LGD:
Rada LGD po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji zdecydowała o dofinansowaniu 15 „Małych projektów” oraz wszystkich złożonych operacji z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi”

Lista operacji wybranych do dofinansowania – „Małe projekty”
Lista operacji wybranych do dofinansowania – „Odnowa i rozwój wsi”

5. Ocena operacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i podpisanie umów o dofinansowanie:
Po zakończeniu formalnej oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Urząd Marszałkowski podpisał z Beneficjentami 6 umów z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” na łączną kwotę dofinansowania 1 986 931,00 zł oraz 10 umów z zakresu działania „Małe projekty” na łączną kwotę dofinansowania 206 605,95zł. Niewykorzystana alokacja finansowa wynikająca z różnicy pomiędzy kwotą przeznaczoną na nabór a wartością podpisanych umów, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia została przesunięta proporcjonalnie na nabory planowane w 2011 i 2012 roku.

Lista operacji zatwierdzonych do dofinansowania przez UM – „Małe projekty”
Lista operacji zatwierdzonych do dofinansowania przez UM – „Odnowa i rozwój wsi”

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content