„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

I Nabór wniosków w 2011 roku

3 kwietnia 2012

1. Termin naboru: 31.01.2011-25.02.2011r.

 

2. Alokacja na nabór:
„Małe projekty” 377 848,05 zł
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 334 713,00 zł
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 334 713,00 zł
3. Złożone operacje i wnioskowana kwota pomocy:
Z zakresu działania „Małe projekty” w ramach I naboru wniosków w 2011r. do Biura LGD zostało złożonych 14 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 266 881,32 zł
Zestawienie złożonych wniosków „Małe projekty”
Z zakresu działania „Różnicowanie w kierunku działalności” w ramach I naboru wniosków w 2011 r. do Biura LGD zostały złożone 2 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 198 860,00 zł
Zestawienie złożonych wniosków „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Z zakresu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach I naboru wniosków w 2011 r. do Biura LGD zostały złożone 4 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 625 367,00 zł
Zestawienie złożonych wniosków „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

4. Decyzje Rady LGD:
Rada LGD po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji zdecydowała o dofinansowaniu 14 „Małych projektów”, wszystkich złożonych operacji z zakresu „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” oraz 2 wniosków z zakresu „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”
Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD – „Małe projekty”

Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lista rezerwowa operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
5. Ocena operacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i podpisanie umów o dofinansowanie:
Po zakończeniu formalnej oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Urząd Marszałkowski podpisał z Beneficjentami 12 umów z zakresu działania „Małe projekty” na łączną kwotę dofinansowania 227 100,62 zł.
Niewykorzystana alokacja finansowa wynikająca z różnicy pomiędzy kwotą przeznaczoną na nabór a wartością podpisanych umów, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia została przesunięta na nabór planowany w 2012 roku.
Lista operacji zatwierdzonych do dofinansowania przez UM – „Małe projekty”

 

6. Ocena operacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podpisanie umów o dofinansowanie:
Po zakończeniu formalnej oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała z Beneficjentami 2 umowy z zakresu działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na łączną kwotę dofinansowania 198 860,00 zł oraz 2 umowy z zakresu „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” na łączną kwotę dofinansowania 316 350,00 zł.

 

Lista operacji zatwierdzonych do dofinansowania przez ARiMR – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Lista operacji zatwierdzonych do dofinansowania przez ARiMR – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content