„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

I Nabór wniosków w 2013 roku

21 maja 2013

1. Termin naboru: 22.04.2013–17.05.2013r.

2. Alokacja na nabór:
„Małe projekty” 477 778,16 zł
„Odnowa i rozwój wsi” 128 451,27
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 187 429,50 zł

3. Złożone operacje i wnioskowana kwota pomocy:
Z zakresu działania „Małe projekty” w ramach I naboru wniosków w 2013r. do Biura LGD zostały złożone 22 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 505 169,44 zł
Zestawienie złożonych wniosków „Małe projekty”

Z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach I naboru wniosków w 2013 r. do Biura LGD został złożony 1 wniosek na wnioskowaną kwotę dofinansowania 128 451,00 zł
Zestawienie złożonych wniosków „Odnowa i rozwój wsi”

Z zakresu działania „Różnicowanie w kierunku działalności” w ramach I naboru wniosków w 2013 r. do Biura LGD zostały złożone 2 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 175 000,00 zł
Zestawienie złożonych wniosków „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

4. Decyzje Rady LGD:
Rada LGD po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji zdecydowała o dofinansowaniu jednego projektu z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”, 2 projektów z zakresu działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz 20 „Małych projektów”.
Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD - „Odnowa i rozwój wsi”
Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD - „Małe projekty”

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content