„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

I/2011

24 sierpnia 2014

1. Termin naboru

31.01.2011 – 25.02.2011

2. Kwota środków finansowych przeznaczonych na nabór:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 334 713,00 zł
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej -334 713,00 zł
Małe projekty -377 848,05 zł

3. Zestawienie w złożonych wniosków:

W terminie wskazanym w ogłoszeniu do Biura LGD wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania Małe projekty, 2 wnioski o przyznanie pomocy w zakresie działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 4 wnioski o dofinansowanie operacji w zakresie działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Zestawienie złożonych wniosków – Małe projekty
Zestawienie złożonych wniosków – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Zestawienie złożonych wniosków – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

4. Decyzje Rady LGD:

Po zakończonej procedurze oceny Rada LGD zdecydowała o wyborze do dofinansowania 14 wniosków w ramach działania Małe Projekty, 2 wniosków w zakresie operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 2 wniosków w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 2 projekty złożone w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw znalazły się na liście rezerwowej.

Lista operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków przeznaczonych na konkurs – Małe projekty
Lista operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków przeznaczonych na konkurs – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Lista operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków przeznaczonych na konkurs – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Lista operacji wybranych do dofinansowania niemieszczących się w limicie środków przeznaczonych na konkurs – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content