„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

I/2013

24 sierpnia 2014

1. Termin naboru

22.04.2013– 17.05.2013

2. Kwota środków finansowych przeznaczonych na nabór:

Małe projekty - 477 778,16  zł 

Odnowa i rozwój wsi - 128 451,27 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 187 429,50 zł  

3. Zestawienie złożonych wniosków:

W terminie wskazanym w ogłoszeniu do Biura LGD wpłynęły 22 wnioski w ramach działania Małe Projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 505 169,44 zł. W zakresie operacji Odnowa i rozwój wsi złożono 1 wniosek na wnioskowaną kwotę dofinansowania 128 451,00 zł. Z kolei w zakresie działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wpłynęły 2 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 175 000,00 zł.

Zestawienie złożonych wniosków – Małe projekty
Zestawienie złożonych wniosków – Odnowa i rozwój wsi
Zestawienie złożonych wniosków – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

4. Decyzje Rady LGD: 

Po zakończonej procedurze oceny  Rada LGD zdecydowała o wyborze do dofinansowania 20 wniosków ramach działania Małe Projekty oraz 1 wniosku w zakresie operacji Odnowa i rozwój wsi oraz 2 wniosków z zakresu działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Dwa wnioski z zakresu działania Małe projekty zostały wycofane przez wnioskodawców.

Lista operacji wybranych do dofinansowania – Małe projekty
Lista operacji wybranych do dofinansowania – Odnowa i rozwój wsi
Lista operacji wybranych do dofinansowania – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content