„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

I/2014

24 sierpnia 2014

1. Termin naboru

12.05.2014 – 30.05.2014

2. Kwota środków finansowych przeznaczonych na nabór:

Małe projekty - 49 253,98 zł
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 100 000, 00 zł
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 100 000, 00 zł

3. Zestawienie złożonych wniosków:

W terminie wskazanym w ogłoszeniu do Biura LGD wpłynęły 3 wnioski w ramach działania Małe Projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 59 053,98zł, oraz 2 wnioski w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania: 200 000, 00 zł. W ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej nie wpłynął żaden wniosek.

Zestawienie złożonych wniosków – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Zestawienie złożonych wniosków – Małe projekty

4. Decyzje Rady LGD:

Po zakończonej procedurze oceny  Rada LGD zdecydowała o wyborze do dofinansowania 2 wniosków ramach działania Małe Projekty oraz 1 projektu z zakresu działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Lista operacji wybranych do dofinansowania – Małe projekty
Lista operacji wybranych do dofinansowania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Lista operacji niewybranych do dofinansowania – Małe projekty
Lista operacji niewybranych do dofinansowania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content