„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II Nabór wniosków w 2010 roku

29 listopada 2010II Nabór wniosków w 2010 roku

1. Termin naboru: 06-24.09.2010r.
2. Alokacja na nabór:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
334 713,00 zł

3. Złożone operacje i wnioskowana kwota pomocy:
W ramach II naboru wniosków w 2010r. do Biura LGD nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy.
Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia niewykorzystana alokacja finansowa została przesunięta na I kwartał 2011r. W terminie tym planowany jest dodatkowy nabór wniosków dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content