„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II Nabór wniosków w 2011 roku

2 kwietnia 2012

1. Termin naboru: 06.06.2011-22.06.2011r.


2. Alokacja na nabór:
„Odnowa i rozwój wsi” 969 704,00 zł

 

3. Złożone operacje i wnioskowana kwota pomocy:
Z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach II naboru wniosków w 2011r. do Biura LGD zostało złożonych 6 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 967 891,00 zł
Zestawienie złożonych wniosków „Odnowa i rozwój wsi”

 

4. Decyzje Rady LGD:
Rada LGD po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji zdecydowała o dofinansowaniu 6 wniosków z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi”
Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD – „Odnowa i rozwój wsi”

 

5. Ocena operacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego i podpisanie umów o dofinansowanie:
Po zakończeniu formalnej oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Urząd Marszałkowski podpisał z Beneficjentami 6 umów z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” na łączną kwotę dofinansowania 967 891,00 zł.
Niewykorzystana alokacja finansowa wynikająca z różnicy pomiędzy kwotą przeznaczoną na nabór a wartością podpisanych umów, zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia została przesunięta na nabór planowany w 2013 roku.
Lista operacji zatwierdzonych do dofinansowania przez UM – „Odnowa i rozwój wsi”

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content