„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II Nabór wniosków w 2013 roku

25 października 2013

1. Termin naboru: 25.09.2013r. – 11.10.2013r.

2. Alokacja na nabór:
„Małe projekty” 51 357,97 zł
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 191 770,50 zł

3. Złożone operacje i wnioskowana kwota pomocy:
Z zakresu działania „Małe projekty” w ramach II naboru wniosków w 2013r. do Biura LGD zostały złożone 2 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinansowania 51 357,00 zł
Zestawienie złożonych wniosków „Małe projekty”

Z zakresu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach II naboru wnio-sków w 2013 r. do Biura LGD zostały złożone 4 wnioski na wnioskowaną kwotę dofinanso-wania 465 000,00 zł
Zestawienie złożonych wniosków „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

4. Decyzje Rady LGD:
Rada LGD po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji zdecydowała o dofinanso-waniu dwóch „Małych projektów” oraz jednego projektu z zakresu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD — „Małe Projekty”
Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD — „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Lista operacji niewybranych do dofinansowania przez Radę LGD — „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content