„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II/2011

24 sierpnia 2014

1. Termin naboru

06.06.2011 – 22.06.2011

 2. Kwota środków finansowych przeznaczonych na nabór:

 Odnowa i rozwój wsi - 969 704,00 zł

 3. Zestawienie złożonych wniosków:

W terminie wskazanym w ogłoszeniu do Biura LGD wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie operacji na łączną wnioskowaną kwotę 967 891,00 zł.

Lista złożonych wniosków – Odnowa i rozwój wsi

4. Decyzje Rady LGD:

Po zakończonej procedurze oceny  Rada LGD zdecydowała o wyborze do dofinansowania wszystkich złożonych w ramach naboru wniosków.

Lista operacji wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie środków przeznaczonych na konkurs – Odnowa i rozwój wsi

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content