„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II/2013

24 sierpnia 2014

1. Termin naboru

25.09.2013– 11.10.2013

2. Kwota środków finansowych przeznaczonych na nabór:

Małe projekty - 51 357,97 zł 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 191 770,50 zł

3. Zestawienie złożonych wniosków:

W terminie wskazanym w ogłoszeniu do Biura LGD wpłynęły 2 wnioski w ramach działania Małe Projekty na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 51357,00 zł oraz 4 projekty w zakresie działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 465 000,00 zł.

Zestawienie złożonych wniosków – Małe projekty
Zestawienie złożonych wniosków – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

4. Decyzje Rady LGD:

Po zakończonej procedurze oceny  Rada LGD zdecydowała o wyborze do dofinansowania 2 wniosków ramach działania Małe Projekty,  w zakresie operacji Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wybrano 1 wniosek.

Lista operacji wybranych do dofinansowania — Małe projekty
Lista operacji wybranych do dofinansowania — Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Lista operacji niewybranych do dofinansowania — Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content