„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

II/2014

10 września 2014

1. Termin naboru
25.07.2014 – 08.08.2014

2. Kwota środków finansowych przeznaczonych na nabór:
- „Małe projekty”: 126 322,00 zł

3. Zestawienie złożonych wniosków:
W terminie wskazanym w ogłoszeniu do Biura LGD wpłynęło 5 wniosków w ramach działania „Małe Projekty” na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 124 995,59 zł,

Lista złożonych wniosków w ramach działania „Małe projekty”

4. Decyzje Rady LGD:
Po zakończonej procedurze oceny Rada LGD zdecydowała o wyborze do dofinansowania 5 wniosków ramach działania „Małe Projekty”

Lista operacji wybranych do dofinansowania przez Radę LGD – „Małe projekty”

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content