„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

IX Majówka Roz­to­czańska i Dni Kra­sno­brodu – orga­ni­zacja imprez pro­mu­ją­cych Roztocze

7 maja 2012

Beneficjent: Krasnobrodzki Dom Kultury
Koszty całkowite: 31 487,72 zł
Kwota dofinansowania: 19 505,00 zł

Celem operacji jest podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich i zaspokajanie wzrastających potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców poprzez zorganizowanie w Krasnobrodzie dwóch imprez plenerowych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym: IX Majówki Roztoczańskiej oraz Dni Krasnobrodu.

W dniu 2 maja 2011r. odbyła się IX Majówka Roztoczańska, gdzie zaprezentowano dorobek zespołów muzycznych, których program obejmował różne rodzaje muzyki m.in. sarmacki, włoski i latynoamerykański. Program artystyczny przeplatany był licznymi konkursami i zabawami dla dzieci. Imprezie towarzyszyły warsztaty kulinarne połączone z degustacją przygotowanych potraw.

Kolejnym etapem projektu była organizacja trzydniowej imprezy pn. Dni Krasnobrodu, w czasie której odbyły się koncerty zespołów folklorystycznych, wokalno- instrumentalnych oraz XXI Przegląd Orkiestr Dętych z kilku powiatów województwa lubelskiego. Dodatkowo zorganizowano Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Krasnobrodu.

Realizacja operacji przyczyniła się do promocji Krasnobrodu i Roztocza oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content