„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kaplica św. Rocha w Krasnobrodzie

3 lipca 2016

Kaplica położona jest w malowniczym wąwozie w okolicy Krasnobrodu. Historia kaplicy św. Rocha sięga połowy XVII w., kiedy to według prze­kazów, podczas panu­jącej zarazy dżumy Mary­sieńka Sobieska ufun­do­wała nad źródeł­kiem kaplicę i kazała umie­ścić w niej obraz Świę­tego Rocha. Święty Roch z Mont­pel­lier był fran­cu­skim pustel­ni­kiem. Swój majątek rozdał ubogim, a sam opiekował się chorymi na dżumę. Miał dar uzdrawiania z tej strasznej choroby, więc po śmierci stał się patronem osób zakaźnie chorych. Stara kaplica uległa zniszczeniu w 1935r., kiedy to przewrócił się na nią potężny buk. Została odbudowana w 1943r. Przytulona do zbocza budowla ma charakter zakopiański a jej dach pokryty jest gontem. Wewnątrz kaplicy znajduje się ołtarzyk z wizerunkiem św. Rocha oraz opis bitwy z okresu powstania stycz­nio­wego spo­rzą­dzony przez naocz­nego świadka tych wydarzeń. Obok kaplicy znajduje się niewielkie źródełko, którego wody według miejscowej legendy mają właściwości uzdrawiające. W 2000 r. wokół kaplicy wybudowano drewniane schody z poręczami, które ułatwiają pielgrzymom i turystom wejście na wzniesienie oraz dodają temu miejscu wiele uroku. Każdego roku, w pierwszą niedzielę po 15 sierpnia w kaplicy odprawiana jest uroczysta suma odpustowa ku czci św. Rocha.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content