„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kościół pw. św. Bartłomieja w Sitańcu

3 lipca 2016

Parafia w Sitańcu jest jedną z najstarszych na terenie dawnej diecezji chełmskiej, powstała już w XV w. Obecny murowany kościół wzniesiono w latach 1907-1917 na miejscu wcześniejszego kościoła, który spłonął podczas I wojny światowej. Jego fundatorem był Maurycy Zamoyski. Kościół zbudowany w stylu zbliżonym do neogotyku, ale ma również cechy neorenesansowe. Wewnątrz znajdują się trzy ołtarze. Ołtarz główny z obrazem św. Bartłomieja, ołtarze boczne: pierwszy z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a drugi z obrazami św. Mikołaja i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Chór muzyczny wsparty jest na trzech arkadach, z pełnymi ścianami bocznymi. Charakterystycznego wyglądu budynkowi nadaje elewacja z dwuskokowymi szkarpami i profilowanym gzymsem podciętym kroksztynami. Obok kościoła są stacje Drogi Krzyżowej, rzeźbione w drzewie z 1979 r. Bardzo interesująca jest stara, rokokowa dzwonnica z figurą Matki Bożej, wymurowana około 1740 r., która była bramą do poprzedniej, modrzewiowej świątyni. Na uwagę zasługują też ciekawe pomniki na pobliskim cmentarzu grzebalnym. Są to: pomnik Chrystusa dźwigającego krzyż, z r. 1865, na grobie Anny Lipczyńskiej, pomnik nagrobny rodziny Lipczyńskich z 1865 r. oraz rzeźba przedstawiająca uosobienie śmierci na grobie Cecylii Halikowej z Sajkiewiczów, zmarłej w 1903 r.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content