„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kościół św. Mikołaja w Szczebrzeszynie

3 lipca 2016

Kościół został ufundowany przez ks. Mikołaja Kiślickiego, pierwszego dziekana i proboszcza szczebrzeszyńskiego. Zbudowana w latach 1610 – 1620 w stylu renesansu lubelskiego świątynia mimo licznych prac remontowych i zniszczeń zachowała swój pierwotny charakter, choć nieznacznie zmieniła swój wygląd zewnętrzny. Do Kościoła prowadzi barokowa brama z XVIII w. Obok Kościoła znajduje się dzwonnica, z kaplicą grobową, w stylu renesansowym, wybudowana w tym samym czasie co Kościół. Po prawej stronie przed wejściem na oryginalnym „butelkowatym” cokole umieszczona jest postać przedstawiająca Najświętszą Marię Pannę, która stojąc na kuli ziemskiej depcze węża - symbol zła. W świątyni zachowało się renesansowe i barokowe bogato zdobione wnętrze. W drewnianym ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Mikołaja – patrona świątyni. Najstarsze ołtarze naw bocznych pochodzą z początku XVII wieku i przedstawiają wczesne formy baroku o bogatej dekoracji ornamentalnej. Na sklepieniach w nawie głównej i w nawach bocznych zachowała się sztukateria z okresu budowy kościoła.  Na chórze muzycznym znajdują się 12-głosowe organy, zbudowane w r. 1893 przez firmę Jana Śliwińskiego ze Lwowa.

 

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content