„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krasnobród miastem turystyki i rekreacji

9 maja 2012

Beneficjent: Gmina Krasnobród
Koszty całkowite: 737 800,81
Kwota dofinansowania: 336 329,00 zł

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Krasnobrodu poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej a także wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości.

W ramach realizacji projektu powstał ogrodzony kompleks sportowo-rekreacyjny pomiędzy rzeką Wieprz a ulicą Młyńską. Wybudowane zostały dwa place zabaw dla dzieci, boiska do piłki plażowej, mini boisko do koszykówki, tor do jazdy na rolkach oraz mała architektura wypoczynkowa.

W centrum miejscowości na Placu Siekluckiego powstała tzw. „Zielona Wyspa” – elementy małej architektury wraz z zielenią. Ponadto zmodernizowana została fontanna poprzez umieszczenie rzeźby Królowej Marysieńki Sobieskiej na postumencie, nawiązującym swym wyglądem do roztoczańskich roślin wodnych.

Przy głównych ulicach postawione zostały trzy drogowskazy z informacją o atrakcjach turystycznych oraz 49 znaków informacyjnych z nazwami ulic. Przy ul. Zamojskiej od wierzchołka góry do wjazdu na kamieniołom zagospodarowana zielenią została skarpa a w jej środkowej części wykonany został napis KRASNOBRÓD wraz z herbem miasta.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content