„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” .Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

KRASNOBRODZKI PARK KRAJOBRAZOWY

9 maja 2012

Krasnobrodzki Park Krajobrazowy został utworzony w celu zachowania unikatowych wartości przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych Roztocza Środkowego, a w szczególności kompleksów lasów mieszanych z dużą domieszką jodły oraz specyficzną fauną i florą.

Położony jest na terenie powiatu zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego Krasnobrodzki Park Krajobrazowy na północny zachód graniczy z Roztoczańskim Parkiem Narodowym, a od strony południowej z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej. Takie położenie sprawia, że krajobraz Parku jest urozmaicony we wszystkich jego częściach. Park powstał w 1988 roku i zajmuje powierzchnię 9390 ha. Obejmuje pasmo wzgórz wapiennych o charakterze ostańców, w tym najwyższe wzniesienie Roztocza – Wapielnię (385m n.p.m.) koło Ulowa.

Ponad 60% powierzchni KPK zajmują lasy, które w dużym stopniu zachowały cechy zbiorowisk naturalnych. Dominującym gatunkiem drzew jest sosna (ok. 75%) i jodła (16%). Występują tu również: buczyna karpacka, olsy, grądy oraz cenne torfowiska i zbiorowiska roślinności kserotermicznej.

Na terenie Parku znajdują się 2 rezerwaty leśne: Św. Roch (202,6 ha) oraz Zarośle (64,02 ha) chroniące najcenniejsze fragmenty borów jodłowych i mieszanych. W lasach Parku można spotkać wiele rzadkich i objętych ochroną roślin m.in. rosiczkę okrągłolistną, wawrzynka, widłaki, storczyki, kruszynę pospolitą oraz wilczełyko. Faunę Parku reprezentuje: dzik, jeleń, sarna, gronostaj, borsuk, łasica i tchórz. Wśród ptaków występują tu takie gatunki jak m.in. bocian czarny, pliszka górska i orlik krzykliwy.

Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"

Partyzantów 3, pok. 218
22-400 Zamość
Pon. - Pt. - 7:30 - 15:30
tel./fax 084 639 29 66
tel. 0 510 20 38 58
mail: roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
nr konta: 22 1940 1076 3089 7744 0000 0000
Lokalna Grupa Działania "Nasze Roztocze"
Projekt: Bartosz Cholewiński
Skip to content